Drukuj  

O pewnym artykule w 》The New Yorker《


O pewnym artykule w 》The New Yorker《

28.03.2021 05:30:47


Komentarz wobec artykułu Mashy Gessen The Historians Under Attack for Exploring Poland’s Role in the Holocaust", opublikowanmy w piątkowym "The New Yorkerze


Z dużym zainteresowaniem przeczytaliśmy artykuł Mashy Gessen "The Historians Under Attack for Exploring Poland’s Role in the Holocaust", opublikowany w piątkowym "The New Yorkerze". Oprócz celnego scharakteryzowania wysiłków polskich władz w zakresie polityki wobec pamięci i historii Zagłady, w artykule znalazło się również następujące zdanie: "Kłopoty prawne dwojga historyków wynikają z ciągłych wysiłków polskiego rządu, aby uwolnić Polskę - zarówno etnicznych Polaków, jak i państwo polskie - z winy za śmierć trzech milionów Żydów w Polsce podczas okupacji hitlerowskiej".Wymowa tego zdania może być zinterpretowana jako oskarżenie etnicznych Polaków/ek czy państwa polskiego o pełną odpowiedzialność za Zagładę na ziemiach polskich. W dyskusjach na temat relacji polsko-żydowskich podczas Holokaustu - a zwłaszcza debatach o stopniu odpowiedzialności za wydawanie czy mordowanie Żydów - nikt nie twierdził i nie twierdzi, że Polacy czy państwo polskie są winni śmierci trzech milionów Żydów. Twierdzenie takie nie tylko nie jest zgodne z faktami historycznymi, ale jest po prostu kłamstwem. Zdanie zawarte w artykule w "New Yorkerze" w naszej opinii powinno zostać poprawione.

https://www.newyorker.com/news/our-columnists/the-historians-under-attack-for-exploring-polands-role-in-the-holocaust 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl