Drukuj  

Nowa odsłona BAZY GETTA


Nowa odsłona BAZY GETTA

22.07.2020 11:23:1312583 MIEJSC, 30925 OSÓB, 31230 WYDARZEŃ, 1511 ŹRÓDEŁ – oddajemy w Państwa ręce gruntownie odnowioną, uzupełnioną o kilkadziesiąt tysięcy nowych rekordów, wzbogaconą o interaktywną mapę i atlas getta - Internetową Bazę Danych Getta Warszawskiego i ‘Aryjskiej’ Warszawy.
 


Nowa odsłona Internetowej Bazy Danych Getta Warszawskiego i 'Aryjskiej' Warszawy

Dzięki pracy kilkudziesięciu osób, na którą składały się m.in. kwerendy archiwalne, wprowadzane i analiza danych, opracowania kartograficzne i geolokalizacyjne oraz tworzenie narzędzi informatycznych i graficznych, udało nam się przygotować serwis, którym chcemy oddać hołd wszystkim warszawskim bezimiennym i zidentyfikowanym ofiarom Zagłady, jak również uratowanym i ratującym. Baza wzbogaciła się o nowy interfejs graficzny, znacząco usprawnione zostały także instrumenty do wyszukiwania i filtrowania zapytań. Przy wykorzystaniu narzędzi kartograficznych możemy wybrane dane prezentować na mapie, także nakładając na współczesną siatkę ulic warstwy historyczne, zarówno z getta, jak i dla całej Warszawy w przedwojennych granicach. Dodaliśmy także swoisty „Atlas getta” – użytkownicy znajdą tam komplet 14 planów getta w wysokiej rozdzielczości, wzbogaconych esejem prof. Jacka Leociaka o topografii warszawskiej dzielnicy zamkniętej. I choć ten etap prac już za nami, zaczynamy kolejny – porządkując i opracowując kolejne źródła, pracując nad weryfikacją już dodanych wpisów, przypisując geolokalizacje, tłumacząc rekordy na język angielski czy agregując dane do analizy sieciowej…

Prace nad bazą możliwe były dzięki projektowi badawczemu realizowanemu w zespole prof. Barbara Engelking, Agnieszka Haska i Jakub Petelewicz w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pn. Ukrywanie się w Warszawie po 'aryjskiej stronie', 1940-1945 nr 2016/21/B/HS3/00577 oraz dzięki wsparciu Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w projekt, w szczególności zaś (w kolejności alfabetycznej): dr Dominikowi Batorskiemu, dr Dominice Czerniawskiej, Magdalenie Czyż, Pawłowi Jagodzie, Stanisławowi Kierwiakiowi, Marcie Korotaj, Bartoszowi Matyji, Beacie Osipiak, Ewie Teleżyńskiej-Sawickiej, Joannie Wysockiej, Zofii Ziębie. Opracowanie kartograficzne map przygotował dr Paweł Weszpiński. Za stronę informatyczną projektu odpowiadała firma Kaliop Poland, szczególne zaś: Jakub Bilski, Stanisław Klimaszewski, Maciej Koplin, Radosław Kuchta, Kamil Skurat i Paweł Szczepaniak.

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl