Drukuj  

Oświadczenie w sprawie braku podpisu pod nominacją profesorską dla dr. hab. Michała Bilewicza


Oświadczenie w sprawie braku podpisu pod nominacją profesorską dla dr. hab. Michała Bilewicza

24.02.2020 13:46:12Publikujemy oświadczenie w sprawie braku podpisu Prezydenta RP pod wnioskiem Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych związaną z przyznaniem dr. hab. Michałowi Bilewiczowi tytułu profesora, które z inicjatywy członków Centrum Badań nad Zagładą Żydów podpisało (stan na godz. 12.00 24.02.2020 r.) 200 osób zaniepokojonych tą sytuacją.
 


Oświadczenie

Dr hab. Michał Bilewicz, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami Wydziału Psychologii UW, jest jednym z najwybitniejszych polskich psychologów społecznych. Jego osiągnięcia, dorobek naukowy oraz popularyzatorski nie budzą żadnych wątpliwości, czego wyrazem jest merytoryczna ocena zawarta w złożonym w Kancelarii Prezydenta wniosku Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów o przyznanie tytułu profesorskiego. Tymczasem prezydent Andrzej Duda od ponad roku wstrzymuje przyznanie dr hab. Michałowi Bilewiczowi tytułu profesora, podważając w ten sposób decyzję Centralnej Komisji oraz jej recenzentów.

Zaszczytną rolą Prezydenta jest zatwierdzenie decyzji Centralnej Komisji. Tak się jednak nie dzieje, mimo iż na przeszkodzie nie stoją żadne względy formalno-prawne ani merytoryczne. Nie tylko obowiązujące w Polsce prawo, lecz także dobry obyczaj nakazuje, by prezydent bez zbędnej zwłoki swoją rolę w tej procedurze wypełnił. Obstrukcja, która ma miejsce w przypadku tytułu profesorskiego Michała Bilewicza, nie ma żadnych podstaw – a wręcz rodzi uzasadnione podejrzenia, że jej przyczyną są względy polityczne i ideologiczne.

Sytuacja ta jest poważnym naruszeniem samorządności i autonomii nauki. Merytoryczna weryfikacja dorobku uczonych oraz wniosków Centralnej Komisji nie należy ani do kompetencji Prezydenta, ani urzędników jego Kancelarii. Protestujemy przeciwko złym praktykom ręcznego sterowania procesem awansu naukowego przez urzędników państwowych, które budzą głęboki niepokój - zwłaszcza wtedy, gdy praktyk takich dopuszcza się pierwsza osoba w państwie.

wersja pdf 

Członkowie Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFIS PAN:

prof. Barbara Engelking
dr Agnieszka Haska
Marta Janczewska
prof. Jacek Leociak
dr hab. Dariusz Libionka
dr hab. Małgorzata Melchior, emeritus
dr Karolina Panz
Jakub Petelewicz
Alina Skibińska
Dagmara Swałtek-Niewińska

oraz

prof. Marek Abramowicz, Uniwersytet w Göteborgu

prof. Krzysztof Apt, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dr Ada Arendt, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Aleksandra Bańkowska, Instytut Historii PAN

prof. dr hab. Tomasz Basiuk, Uniwersytet Warszawski

prof. Delphine Bechtel, Centre Interdisciplinaire de Recherches Centre-Européennes, Sorbonne

Université (Paris 4)

dr hab. Michał Bejger, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

prof. dr hab. Stanisław Bereś, Uniwersytet Wrocławski

prof. Andrzej Białas

Bogdan Białek

dr Maksymilian Bielecki, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

prof. Andrzej Jacek Blikle

dr Katarzyna Bojarska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

prof. Jacek Bomba, Katedra Psychiatrii UJ CM

dr Jan Borowicz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

dr Anna Brzezińska, Uniwersytet Łódzki

Dominika Bulska, Wydział Psychologii UW

dr Jędrzej Burszta

prof. Wojciech Burszta, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

dr Maria Cieśla, Instytut Historii PAN

prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński. Wydział Chemii UW

prof. dr hab. Piotr Chankowski. Wydział Fizyki UW

dr Mateusz Chmurski, Faculté des lettres, Sorbonne Université

dr hab. Bożena Chołuj prof. UW/ Europejski Uniwersytet Viadrina

dr hab. Bohdan Chwedeńczuk, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Jan Chwedeńczuk. Wydział Fizyki UW

prof. Marek Cieplak, Instytut Fizyki PAN

prof. Anna Landau-Czajka, Instytut Historii PAN

prof. dr hab. Edward Czapiewski

prof. dr hab. Przemysław Czapliński, Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ, Instytut Socjologii UŁ

prof. dr hab. Michał Dadlez, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN/ Wydział Biologii UW

prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski

prof. Marek Demianski, Uniwersytet Warszawski

dr Paweł Dobrosielski, Instytut Kultury Polskiej UW

prof. dr hab. Krystyna Duniec, Instytut Sztuki PAN

dr hab. Tadeusz Epsztein, prof. IH PAN

dr Magdalena Nowicka-Franczak, Uniwersytet Łódzki

Maria Ferenc, Żydowski Instytut Historyczny/Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Filipkowski, Centrum Badań Historycznych PAN

dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. IFiS PAN

prof. Malgorzata Smorag-Goldberg, Uniwersytet Paryż-Sorbona

dr hab. Piotr Goldstein, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

prof. Zbigniew W. Gortel, University of Alberta

prof. dr hab. Hanna Gosk, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Daniel Grinberg

dr hab. Maciej Górny, prof. IH PAN

dr hab. Katarzyna Grabowska, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Janusz Grabowski, Instytut Matematyczny PAN

dr hab, Zuzanna Grębecka, Instytut Kultury Polskiej UW

prof. Agnieszka Grudzińska, Uniwersytet Paryż-Sorbona

prof. Irena Grudzińska-Gross, Instytut Slawistyki PAN

prof. Janusz Grzelak, prof. em. UW

prof. dr hab. Robert Grzeszczak, Wydział Prawa UW

prof. Stefan Jackowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

prof. dr hab. Maciej Janowski, Instytut Historii PAN

Anna Jaroszuk, Instytut Kultury Polskiej UW

dr Natalia Jarska, Instytut Historii PAN

dr hab. Justyna Jaworska, Instytut Kultury Polskiej UW

prof. Bogumił Jeziorski, Wydział Chemii UW

prof. dr hab. Joanna Jurewicz, Katedra Azji Południowej UW

prof. dr hab. Perła Kacman, Instytut Fizyki PAN

dr Olga Kaczmarek, Instytut Kultury Polskiej UW

prof. Wojciech Kapturkiewicz, AGH

prof. dr hab. Jacek Karwowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Joanna Kasperska

Prof. Danuta Kisielewska, prof. em. Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

dr Anna Kluba, Instytut Filologii Germańskiej UJ

prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, Instytut Historyczny UW

dr hab. Martin Kochmański

prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Hanna Kordowicz, Instytut Historii PAN

dr hab. Mikołaj Korzyński, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, Instytut Psychologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur, Instytut Fizyki PAN

Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr. hab. Wiktor Koźmiński, Wydział Chemii UW

prof. dr hab. Stanisław Krajewski, Uniwersytet Warszawski

prof. dr med. Maryla Krasnowska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. Nina Kraśko. prof. em. UW

prof. Marcin Król, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński, Instytut Socjologii UW

dr hab. Grzegorz Krzywiec, prof. Instytutu Historii PAN

dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov, Instytut Historii PAN

dr hab. Robert Kulmiński, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW

dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz, Instytut Kultury Polskiej UW

prof. Marek Kuś, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

dr hab. Piotr Laskowski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik

prof. Rafał Latała, Instytut Matematyki UW

prof. dr hab. Andrzej de Lazari

prof. dr hab. Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr Justyna Kowalska-Leder, Instytut Kultury Polskiej UW

prof. dr hab. Maciej Lewenstein, Institut de Ciencies Fotoniques

dr Mikołaj Lewicki, Instytut Socjologii UW

dr Olga Linkiewicz, Instytut Historii PAN

dr Małgorzata Litwinowicz, Instytut Kultury Polskiej UW

dr Grzegorz Łach, Wydział Fizyki UW

dr Marta Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski

Justyna Majewska, Żydowski Instytut Historyczny

dr hab. Lech Mankiewicz, prof. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

dr hab. Sylwia Kuźma-Markowska, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW

dr hab. Artur Markowski, Instytut Historyczny UW

dr Sylwia Męcfal, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Magdalena Micińska, prof. IH PAN

prof. dr hab. Jacek Migasiński, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Przemysław Ł. Mikołajczak. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

prof. Joanna Mikołajewska, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr hab. Marcin Miłkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

prof. Robert Moszynski, Wydział Chemii UW

dr Alicja Jarkowska-Natkaniec, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Marcin Napiórkowski, Instytut Kultury Polskiej UW

prof. Marek Napiórkowski, Wydział Fizyki UW

prof. dr hab. Anna Nowicka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

prof. dr hab. Ryszard Nycz, Uniwersytet Jagielloński/Instytut Badań Literackich PAN

Prof. dr hab. Maria Ogielska, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski

prof.dr hab. Anna Okopińska. Instytut Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

dr Jan Olaszek, Instytut Studiów Politycznych PAN

prof. Jerzy Olek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

prof. Krzysztof Oleszkiewicz, Instytut Matematyki UW

prof. Aleksiej Pamiatnych, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

dr Weronika Parfianowicz, Instytut Kultury Polskiej UW

dr inż. Ewa Pastorczak, Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

prof. Tadeusz Paszkiewicz

dr hab. Andrzej Pawelec, prof. UJ, Instytut Filologii Angielskiej UJ

prof. dr hab. Katarzyna Pernal, Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

dr Krzysztof Persak, Instytut Studiów Politycznych PAN

prof. Marek Pfutzner, Wydział Fizyki UW

dr hab. Krzysztof Piasecki, Wydział Fizyki UW

prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut

Badawczy

dr hab. Krzysztof Pijarski, prof PWSFTviT

prof. Tadeusz Pilch, prof. em. UW

prof. dr hab. Monika Płatek, Wydział Prawa UW

prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM, Wydział Socjologii UAM

prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, Instytut Socjologii UW

dr Krzysztof Pyclik

dr Marek Radziwon, Studium Europy Wschodniej, Wydział Orientalistyczny UW

dr hab. Agata Bielik-Robson, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr hab. Paweł Rodak, prof. UW, Instytut Kultury Polskiej UW

prof. dr hab. Szymon Rudnicki, Instytut Historyczny UW

dr. hab. Magdalena Ruta, Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Instytut Nauk Prawnych PAN

dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, prof. UJ

dr hab. Jakub Sadowski, prof. UJ

dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin, Instytut Socjologii UW

prof. dr hab. Marek J. Sąsiadek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. dr hab. n. medycznych Maria Małgorzata Sąsiadek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ

dr hab. Magdalena Sitarz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

dr hab Łukasz Smyrski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

prof. dr hab. Roman Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński

dr Piotr Stankiewicz

prof. Paweł Strzelecki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

prof. dr hab. Roman Stępniewski, Wydział Fizyki UW

dr hab. Jacek Styszyński, prof. US, Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Jan Suffczyński, Wydział Fizyki UW

dr hab. Piotr Sułkowski, prof. UW, Wydział Fizyki UW

dr Rafał R. Suszek, Wydział Fizyki UW

dr hab. Tomasz Swoboda, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

dr Magdalena Szalewicz

Ania Szczepanska, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

dr hab. Jacek Szczytko, Wydział Fizyki UW

prof. dr hab. Maria Małgorzata Szpakowska, em. prof. zw. UW

prof. dr hab. Józef Szudy, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. Magdalena Środa, Instytut Filozofii UW

prof. dr hab. Łukasz A. Turski, CFT PAN

prof. dr hab. Paweł Urbański, Wydział Fizyki UW

prof. zw. dr hab. Jacek Wachowski,Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr Piotr Chrząstowski-Wachtel, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dr Katarzyna Waniek, Uniwersytet Łódzki

prof. Piotr Węgleński, Uniwersytet Warszawski

dr Ewa Wiatr, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Krystyna Siwek-Wilczyńska, prof. em. Wydział Fizyki UW

prof. dr hab. Jarosław A. Wiśniewski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

prof. Marcin Wodziński, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Krzysztof Wohlfeld, Wydział Fizyki UW

dr inż. arch. Krzysztof Wojtas

dr Adrian Wójcik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Irena Wóycicka

prof. dr hab. Wiesław Wydra, Uniwersytet Adama Mickiewicza

prof. Jakub Zakrzewski, Instytut Fizyki Teoretycznej UJ

prof. dr hab. Marek Zaleski, Instytut Badań Literackich PAN

dr hab. Marcin Zaremba, Instytut Historyczny UW

Prof. dr hab. Tomasz Zarycki, Instytut Studiów Społecznych UW

prof. Paul Zawadzki, Département Science Politique, Univ.Paris 1

prof. dr hab. Andrzej A. Zdziarski, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

prof. Geneviève Zubrzycki, University of Michigan

prof. Dorota Zygmuntowicz, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr Agnieszka Żółkiewska, Żydowski Instytut Historyczny


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl