Drukuj  

Korekta nieudolnej »Korekty obrazu« Tomasza Domańskiego


Korekta nieudolnej »Korekty obrazu« Tomasza Domańskiego

03.04.2019 08:59:31Autorzy 9 rozdziałów zamieszczonych w tomie "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski" szczegółowo odpowiadają i dekonstruują zarzuty Tomasza Domańskiego zawarte w opublikowanej przez Instytut Pamięci Narodowej broszurze autorstwa dr Tomasza Domańskiego pt. "Korekta obrazu?"


NIEUDANA 'KOREKTA OBRAZU'

Odpowiedzi redaktorów tomów oraz autorów poszczególnych rozdziałów na broszurę autorstwa dr. Tomasza Domańskiego pt. Korekta obrazu? Refleksje źródłoznawcze wokół książki „Dalej jest noc.  

W ostatnich tygodniach nakładem Instytutu Pamięci Narodowej, a także w czasopismach „Glaukopis” oraz „Zeszyty Historyczne WiN-u” ukazały się liczne teksty przygotowane przez pracowników i współpracowników IPN, a zapowiadane jako recenzje wydanej w ubiegłym roku książki Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. Najobszerniejszą z nich stanowi opublikowana jako dodatek do „Biuletynu IPN”, stanowiąca zapowiedź przygotowywanego przez IPN pisma „Polish-Jewish Studies”, broszura autorstwa dr. Tomasza Domańskiego pt.Korekta obrazu? Refleksje źródłoznawcze wokół książki „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”. Zdaniem autorów i redaktorów tomów Dalej jest noc sposób, w jaki dr Domański prezentuje czytelnikowi swoje wnioski, a także używana przezeń metoda wymagają naszej stanowczej reakcji i szczegółowego odniesienia się do jego krytycznych uwag. Zgodnie z tradycjami akademickimi komplet odpowiedzi prześlemy na adres Instytutu Pamięci Narodowej do wiadomości redakcji „Biuletynu IPN” oraz nieistniejącego jeszcze pisma „Polish-Jewish Studies”. Mamy nadzieję, że redakcje tych periodyków, kierując się ogólnie przyjętym w świecie naukowym obyczajem, opublikują głosy autorów. Ponieważ jednak cykl wydawniczy trwa długo, zaś publikacja, której autorem jest dr Tomasz Domański jest szeroko dystrybuowana (także w sieci Internet) niniejszym rozpoczynamy publikację online odpowiedzi autorów poszczególnych tekstów.


| Jan Grabowski | | Dagmara Swałtek-Niewińska | | Dariusz Libionka | | Anna Zapalec | | Alina Skibińska | 
 | Karolina Panz |  | Tomasz Frydel | | Barbara Engelking  | Jean Charles Szurek |  

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl