Drukuj  

Oświadczenie Rady Naukowej IFiS PAN w sprawie prof. Piotra Glińskiego


Oświadczenie Rady Naukowej IFiS PAN w sprawie prof. Piotra Glińskiego

20.12.2018 01:57:04Rada Naukowa IFiS PAN przyjęła 19 grudnia stanowisko w sprawie wypowiedzi i działań wicepremiera oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego.


W dniu 19 grudnia 2018 r. Rada Naukowa IFiS PAN większością głosów przyjęła oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

Od dłuższego czasu z niepokojem obserwujemy niektóre działania i wypowiedzi wicepremiera oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego.
Odnosimy wrażenie, że minister stara się podporządkować sferę kultury jednolitej opcji ideowej i naruszwicepremiera oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego.a przyjęte zasady funkcjonowania instytucji publicznych. Arbitralne decyzje, dotyczące zmian kadrowych w takich instytucjach, lekceważenie głosu ich pracowników i przedstawicieli, wszystko to musi niepokoić.
Niepokoi i razi też ton wielu wypowiedzi. Za szczególnie żenujące uznajemy niedawne porównanie języka używanego w odniesieniu do partii rządzącej, którą reprezentuje m.in. Piotr Gliński, do języka, którym propaganda III Rzeszy posługiwała się wobec Żydów. Takie działania i wypowiedzi uważamy za nielicujące z godnością urzędnika państwowego.
Czujemy się zobligowani do zabrania głosu, ponieważ Piotr Gliński jest pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, wieloletnim członkiem Rady Naukowej i kierownikiem Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego. Nie chcielibyśmy, aby wypowiedzi i praktyki ministra Glińskiego były uznawane przez opinię publiczną za reprezentatywne dla środowiska IFiS PAN.

Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl