Drukuj  

Odopwiedź władz University of Ottawa na atak na prof. Jana Grabowskiego


Odopwiedź władz University of Ottawa na atak na prof. Jana Grabowskiego

28.06.2017 07:52:56Władze University of Ottawa oraz dziekan Wydziału Historii tej uczelni w odpowiedzi na atak Reduty Dobrego Imienia na prof. Jana Grabowskiego


Szanowni przedstawiciele Reduty Dobrego Imienia,


W załączniku przesyłamy oficjalną odpowiedź Uniwersytetu w Ottawie w odniesieniu do Waszej oszczerczej kampanii.

Jako dziekan Wydziału Historii z dumą stwierdzam, że dr. Jan Grabowski należy do grona moich wybitnych kolegów. Stanowczo uważam jego badania za przeprowadzone z zachowaniem najwyższych rygorów, z zastosowaniem pełnej metodologii badawczej oraz pozytywnych opinii ekspertów w tej dziedzinie.

Wszyscy profesorowie Wydziału Historii cenią swobodę akademicką naukowców, integralność i niezależność w prowadzeniu debat. Nie będziemy tolerować żadnych szykan skierowanych przeciwko naszemu koledze.

Stanowisko przedstawione przez Redutę Dobrego Imienia wyrażone zostało wystarczająco jasno. W tej sytuacji jakiekolwiek dalsze komunikaty ze strony Waszej organizacji uważamy za zbędne.

Z poważaniem,
Prof. Sylvie Perrier
Dziekan

-------------------------------------------------------------------

Dear Polish League Against Defamation representatives,

Please find attached the official response of the University of Ottawa to your smear campaign.

As the Chair of the History Department, I am proud to count Dr. Jan Grabowski among my distinguished colleagues and I highly regard his research, conducted in the most rigorous manner, based on solid methodology, and peer-reviewed.
All the professors of the History Department value integrity, academic freedom, and informed debate and we will not tolerate the continued abuse to which our colleague is currently subjected.

You have made your position clear. Any more communication from your organization will be considered superfluous.

Sincerely,
Prof. Sylvie Perrier
Chair


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl