Drukuj  

Już niebawem ukaże się najnowszy numer rocznika


Już niebawem ukaże się najnowszy numer rocznika

05.11.2016 07:16:00Trwają osotatnie prace i już na przełomie listopada i grudnia ukaże się najnowszy numer rocznika naukowego Centrum "Zagłada Żydów. Studia i Materiały"


Zagłada Żydów. Studia i Materiały
pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów
nr. 12 R. 2016
ISSN: 1895-247X

 

W numerze działy:                                                                                               
 • Studia                                                                                                         
 • Z warsztatów badawczych
 • Materiały
 • Punkty Widzenia                                                                                
 • Małe Forum
 • Omówienia, recenzje, przeglądy
 • Upamiętnianie Zagłady
 • Wydarzenia                                                                                                     
 • Curiosa

 

A w nich między innymi:

 • Marta Janczewska o niemieckim języku urzędowym w warszawskim getcie
 • Stephan Lehnsdaedt o zwykłych Niemcach w okupowanej Warszawie i ich wiedzy o Zagładzie
 • Peter Black o lokalnej kolaboracji na przykładzie Sonderdienst
 • Dagmara Swałtek-Niewińska o strategiach przetrwania w getcie w Bochni
 • Katrin Stoll o niemieckich kolejarzach odprawiających transporty do Treblinki
 • Agnieszka Haska i Karin Ohry o Żydach z getta warszawskiego w Bergen-Belsen
 • Jerzy Giebułtowski o kosztach rozbiórki pozostałości po warszawskim getcie
 • Przemysław Czapliński o przedstawianiu Zagłady w najnowszej literaturze polskiej jako horroru
 • Badania i pamięć Zagłady na Węgrzech i w Serbii
 • Powojenne rozliczenia w NRD
 • Piotr Forecki, Jan Grabowski i Dariusz Libionka o muzeum w Markowej

więcej                     

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl