Drukuj  

2014 - Rok Jana Karskiego - Debaty


2014 - Rok Jana Karskiego - Debaty

31.03.2014 11:58:01Przedstawiamy Państwu kolejny głos w cyklu dyskusji wokól Roku Jana Karskiego Prof. Jan Grabowski przedstawia w nim nad głos w debacie na temat upamiętniania Polaków niosących pomoc Żydom w czasie Zagłądy. Zapraszamy do udziału w debacie i nadsyłania propozycji tekstów czy głosów do publikacji.
 


Upamiętnianie Polaków Niosących Pomoc
Jan Grabowski

Od pewnego czasu mnożą się inicjatywy mające na celu dalsze wyeksponowanie i podkreślenie wojennych zasług narodu polskiego w akcji ratowania Żydów. Rzecznicy upamiętniania, piętnując rzekomą indyferencję i niepamięć dzisiejszych Polaków w odniesieniu do bohaterstwa przodków, ponawiają apele o jak najczęstsze upamiętnianie Sprawiedliwych, o dedykowanie im takich czy innych fragmentów przestrzeni publicznej. Jest to o tyle niefortunne, że wśród ludzi mniej obeznanych z tematyką stosunków polsko-żydowskich podczas wojny (a takich w końcu jest zdecydowana większość), może powstać niczym nieuzasadnione przekonanie, że pomaganie Żydom było czymś naturalnym, a że na ginących Żydów większość „aryjskich” współobywateli patrzyła choćby z sympatią. Nic bardziej błędnego - o czym za chwilę..

 więcej

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl