Drukuj  

Raul Hilberg, Zagłada Żydów Europejskich - JUŻ JEST !!!


Raul Hilberg, Zagłada Żydów Europejskich - JUŻ JEST !!!

11.02.2014 20:22:47Na rynku wydawniczym ukazuje się właśnie dawno oczekiwana, monumentalna praca Raula Hilberga pt. Zagłada Żydów Europejskich. Wydana nakładem Piotra Stefanika książka powstawała pod opieką naukową i patronatem Centrum Badań nad Zagładą Żydów
 


Prace nad edycją trwały wiele lat, ale do rąk czytelnika trafia książka dopracowana w możliwie najmniejszych detalach. Trzy tomy w twardej, szytej oprawie, zebrane w eleganckim etui.

W szerokiej dystrybucji ksiegarskiej dzieło Hilberga znajdzie się w przeciągu najbliższych kilku tygodni.

Premierowo i w promocyjnej cenie można ją nabyć JUŻ TERAZ wyłącznie w naszej księgarni.


ZAGŁADA ŻYDÓW EUROPEJSKICH
Raul Hilberg
tłum. Jerzy Giebułtowski

 

wyd. Piotr Stefaniuk
patronat naukowy Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
Warszawa 2014
ISBN 978-83-935789-0-0
1680 stron
format 16,5 x 24,5 cm; oprawa twarda, szyta z etui
cena katalogowa: 145 zł
 

                  
kup teraz                  

        

Najważniejsza praca, jaka kiedykolwiek została napisana na ten temat.
Na skalę, która zapiera dech w piersi.
Michael R. Marrus

[…] groza ziejąca z Zagłady nie na tym się tylko zasadza, iż zbrodnia na miarę Holokaustu może się powtórzyć, ale i na możliwości, że gdyby do jej powtórzenia doszło, zabrakłoby znów – jak i wtedy – cywilizacyjnych zabezpieczeń przed jej dokonaniem.
Zygmunt Bauman

 

Książka Raula Hilberga to obszerne, liczące niemal 1700 stron studium Zagłady Żydów europejskich. Pierwsze wydanie książki ukazało w 1961, drugie w 1985, trzecie w 2003 r.. wydanie polskie poszerzone jest o poprawki autora, które tworzył do ostatnich chwil życia, spędzając nad nią ponad 50 lat życia. Jest to precyzyjny, szczegółowy i doskonale uporządkowany obraz zagłady społeczności żydowskiej w Europie dokonanej przez działające w III Rzeszy struktury hierarchiczne: partię nazistowską, biznes, administrację i armię, tworzące razem maszynerię Zagłady.

Raul Hilberg (1926 ˗2007), wybitny specjalista w dziedzinie badań nad prześladowaniem i eksterminacją Żydów w okresie Trzeciej Rzeszy. Jego trzytomowe opus magnum Zagłada Żydów europejskich należy do najważniejszych dzieł w światowym piśmiennictwie na temat Zagłady. 

 

Zagłada Żydów nie była scentralizowana. Nie utworzono osobnej agencji do spraw żydowskich, ani nie przeznaczono na ten cel osobnego budżetu. Działania wymierzone przeciwko Żydom prowadziły służba cywilna, wojsko, biznes i partia. W przedsięwzięcie to wciągnięte zostały wszystkie składniki zorganizowanego życia w Niemczech. W obławie na ofiary wzięły udział wszystkie agencje, wykorzystane zostały wszystkie specjalizacje, wszystkie warstwy społeczne uczestniczyły w tym procesie.
Raul Hilberg


*                             *

*

SPIS TREŚCI

TOM I

Zygmunt Bauman, Słowo wstępne

Noty do wydania polskiego

Przedmowa do wydania pierwszego

Przedmowa do wydania drugiego poprawionego

Przedmowa do wydania trzeciego

Rozdział 1 Precedensy

Rozdział 2 Antecedensy

Rozdział 3 Struktura zagłady

Rozdział 4 Zadekretowane definicje

Rozdział 5 Wywłaszczenia

Zwolnienia z pracy

Aryzacja

Podatki majątkowe

Blokada środków finansowych

Praca przymusowa i regulacje płac

Specjalne podatki od dochodów

Głodzenie

Rozdział 6 Koncentracja

Terytorium Rzeszy i Protektoratu

Polska

Wysiedlenia

Tworzenie gett

Utrzymanie gett

Konfiskaty

Eksploatacja siły roboczej

Kontrola dostaw żywności

Choroby i zgony w getcie

Rozdział 7 Ruchome oddziały Śmierci

Przygotowania

Pierwsza fala „oczyszczania”

Strategia

Współpraca z ruchomymi oddziałami śmierci

Masowe egzekucje i ich reperkusje

Egzekucje jeńców wojennych

Faza przejściowa

Druga fala „oczyszczania”

TOM II

 

Rozdział 8 Deportacje

Centralne agendy deportacji

Terytorium Rzeszy i Protektoratu

Proces wykorzeniania

Pierwszy problem specjalny:

Mischlinge i Żydzi w małżeństwach mieszanych

Drugi problem specjalny: Żydzi w Theresienstadt

Trzeci problem specjalny: Żydzi z odroczeniami

Czwarty problem specjalny: Uwięzieni Żydzi

Zatrzymania i transport

Konfiskaty

Polska

Przygotowania

Przebieg deportacji

Konsekwencje gospodarcze

Połkolisty łuk — od Norwegii po Rumunię

Północ

Norwegia

Dania

Zachód

Holandia

Luksemburg

Belgia

Francja

Włochy

Bałkany

Obszar Południowy Wschód pozostający pod administracją wojskową

Serbia

Grecja

Państwa satelickie par excellence

Chorwacja

Słowacja

Oportunistyczne państwa satelickie

Bułgaria

Rumunia

Węgry

 

TOM III

 

Rozdział 9 Działalność ośrodków zagłady

Geneza ośrodków zagłady

Organizacja, kadry, utrzymanie

Wykorzystanie siły roboczej

Eksperymenty medyczne

Konfiskaty

Eksterminacja

Tajność

„Pas transmisyjny”

Zacieranie śladów

Likwidacja obozów śmierci i koniec procesu zagłady

Rozdział 10 Refleksje

Sprawcy

Ekspansja procesu zagłady

Przeszkody

Problemy administracyjne

Problemy psychologiczne

Ofiary

Sąsiedzi

Rozdział 11 Konsekwencje


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl