Drukuj  

Relacja audio i foto z uroczystości wręczenia Alinie Skibińskiej Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2012


Relacja audio i foto z uroczystości wręczenia Alinie Skibińskiej Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2012

17.10.2012 08:18:3716 października odbyła się uroczystość wręczenia Alinie Skibińskiej Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2012. Prezentujemy Państwu relację audio i foto ze spotkania
 


ALINA SKIBIŃSKA laureatką Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2012

Uroczystość wręczenia nagrody obyła się 16 października 2012 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma

Zebranych przywitał i zaprezentował posytać laureatki dyrektor ŻIH Prof. Paweł Spiewak. Laudację wygłosił prof. dr hab. Feliks Tych zaś Alina Skibińska zaprezetntowała wykład na temat Zagłady Szczebrzeskich Żydów

posłuchaj zapisu spotkania

   

Nagroda ta, ustanowiona przez Profesora Jana Karskiego w 1992 roku i administrowana przez Żydowski Instytut Naukowy YIVO (YIVO Institute for Jewish Research) w Nowym Jorku, jest przyznawana dorocznie autorom publikacji odzwierciedlających wkład Żydów polskich w kulturę polską. Wysokość nagrody wynosi $5000. Laureatkę nagrody wybrał Komitet w składzie: prof. Jerzy Tomaszewski, prof. Feliks Tych, prof. Paweł Śpiewak (dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie), dr Jonathan Brent (dyrektor YIVO Institute for Jewish Research) i Marek Web, sekretarz Komitetu Nagrody.

Alina Skibińska jest badaczką dziejów Żydów polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Jest przedstawicielką w Polsce U.S. Holocaust Memorial Museum (USHMM) w Waszyngtonie. Z ramienia USHMM współpracuje z instytucjami gromadzącymi i opracowującymi materiały archiwalne o Zagładzie; pośredniczy również w kontaktach między USHMM a naukowcami, historykami, archiwistami i pracownikami muzeów w Polsce. Od 2003 roku jest członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN i członkiem redakcji rocznika naukowego „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” w którym też drukuje wiele swoich prac. Uczestniczyła w projektach badawczych Centrum poświęconych takim zagadnieniom jak: życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, 1939-1945; bezpośrednie i długofalowe skutki Zagłady w Polsce, 1944-2010; ludność wiejska w Generalnym Gubernatorstwie wobec Zagłady i ukrywania się Żydów, 1942-1945; losy mienia żydowskiego pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych, 1939-1950.

Skibińska jest autorką i współautorką szeregu artykułów które koncentrują się na wojennych i bezpośrednio powojennych losach ludności żydowskiej, zbrodniach popełnianych na ukrywających się Żydach, losach Żydów wysiedlonych z warszawskiego getta do obozów i sytuacji Żydów ukrywających się po aryjskiej stronie. We współpracy z innymi historykami polskimi opublikowała przewodnik archiwalno-bibliograficzny do badań oraz wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich.

Najnowsza pozycja opublikowana przez Alinę Skibińską (wspólnie z Tadeuszem Markielem) to książka pt. „Jakie to ma znaczenie czy zrobili to z chciwości?” Zagłada domu Trynczerów, Warszawa 2011. Książka była nominowana do Nagrody Historycznej „Polityki” za rok 2011.

Zmarły 15 lipca 2000 roku Profesor Jan Karski był w czasie wojny kurierem rządu polskiego w Londynie. Przedostał się z okupowanej Polski na Zachód i przekazał rządom alianckim informacje o postępującej zagładzie ludności żydowskiej w Polsce dokonywanej przez okupantów niemieckich.

Nagroda została ufundowana przez Jana Karskiego dla uhonorowania pamięci jego żony, Poli Nireńskiej, tancerki i choreografa, która w czasie wojny uratowała się, jako jedyna z ponad siedemdziesięcioosobowej rodziny żydowskiej. W poprzednich latach laureatami Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej byli: Eugenia Prokop-Janiec, Jerzy Ficowski i Michał Friedman, Marek Rostworowski, Henryk Grynberg, Ruta Sakowska, Jerzy Tomaszewski, Hanna Krall, Maria i Kazimierz Piechotkowie, ks. Stanisław Musiał, Leszek Hońdo, Michał Jagiełło, Monika Adamczyk-Garbowska, Jan Jagielski, Joachim Russek, Joanna Tokarska-Bakir, Szymon Rudnicki, Aleksander B. Skotnicki, Joanna Nalewajko-Kulikov i Marcin Wodziński.


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl