Drukuj  

Oświadczenie IPN w sprawie ataku na D. Libionkę


Oświadczenie IPN w sprawie ataku na D. Libionkę

23.09.2011 06:35:38Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński oraz Przewodniczący Rady IPN prof. dr hab. Andrzej Paczkowski wydali oświadczenie w sprawie ataku skierowanego przeciwko dr Dariuszowi Libionce
 


 
Oświadczenie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i Przewodniczącego Rady IPN w sprawie aktu agresji skierowanego przeciwko dr. Dariuszowi Libionce


Przed kilkoma dniami w Lublinie doszło do aktu agresji skierowanego przeciwko dr. Dariuszowi Libionce, pracownikowi Państwowego Muzeum na Majdanku i Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Wyrażając solidarność z dr. Libionką, żywimy nadzieję, że odpowiednie władze zapewnią mu bezpieczeństwo i powstrzymają dalsze akty przemocy.

Niezwykłym smutkiem napawa nas fakt, że w ataku tym po raz kolejny w ostatnich tygodniach posłużono się znakiem swastyki. Trudno uwierzyć, że znajdują się w Polsce ludzie, którzy odwołują się do symboli niemieckich okupantów. Hańbią w ten sposób pamięć sześciu milionów zamordowanych obywateli Rzeczypospolitej. Sytuacja ta stanowi wyzwanie dla wszystkich państwowych, samorządowych i społecznych instytucji, troszczących się o pamięć ofiar.

Wiele zależy od nas samych – nie możemy pozostać obojętni. W imię pamięci pomordowanych wzywamy do potępienia i odrzucenia wszelkich działań, odwołujących się do zbrodniczej ideologii nazizmu.

 

dr Łukasz Kamiński                                                              prof.dr hab. Andrzej Paczkowski
  Prezes                                                                                  Przewodniczący Rady
Instytutu Pamięci Narodowej                                                      Instytutu Pamięci Narodowej           
Komisji Ścigania Zbrodni                                                          Komisji Ścigania Zbrodni            
przeciwko Narodowi Polskiemu                                               przeciwko Narodowi Polskiemu         

 


Warszawa, 22 września 2011 r.


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl