Drukuj  

Upamiętnić Archiwum Ringelbluma


Upamiętnić Archiwum Ringelbluma

08.12.2010 04:25:57


 
Przyłączamy się do inicjatywy Domu Spotkań z Historią w sprawie upamiętnienia miejsca ukrycia archiwum RIngelbluma. Zapraszamy do lektury tekstu oraz złożenia podpisu pod petycją do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Burmistrza Dzielnicy Wola Marka Andruka.


Inicjatywa na rzecz upamiętnienia miejsca odnalezienia Archiwum Ringelbluma

Do:

::. podpisz petycję

::. Gazeta Stołeczna o
    inicjatywie

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
Pl. Bankowy 3/5, pok. 129
00-950 Warszawa

Burmistrz Dzielnicy Wola Marek Andruk
Al. Solidarności 90 pok. 108
01-003 Warszawa
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl , marek.andruk@wola.waw.pl

Szanowna Pani Prezydent,
Szanowny Panie Burmistrzu,

Apelujemy o należyte upamiętnienie miejsca odnalezienia zbioru Archiwum Ringelbluma. To właśnie pod adresem Nowolipki 68 (obecnie 28) w Warszawie przetrwały unikalne w skali Polski, Europy i Świata świadectwa pamięci. Obecnie miejsce to nie funkcjonuje ani w świadomości mieszkańców Warszawy, ani osób odwiedzających miasto.

W getcie warszawskim wydarzyło się coś bez precedensu w dziejach Zagłady – kierowana przez Emanuela Ringelbluma grupa „Oneg Szabat“ stworzyła Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego. Ten liczący blisko 30 tysięcy kart zbiór różnego typu dokumentów, świadectw, relacji, druków, zdjęć etc., gromadzony z narażeniem życia przez sztab konspiratorów, jest wyjątkową kolekcją źródłową z czasów Holokaustu. Jego historyczna i kulturowa wartość nie da się oszacować i wymyka się kwalifikacjom. Kolekcja archiwalna, tworzona według ścisłych zasad metodologicznych przez zespół fachowców-dokumentalistów oraz przez ludzi nauki, literatury, kultury, społeczników, nie ma sobie równych w Europie. W żadnym bowiem miejscu okupowanej Europy, w żadnym skupisku żydowskim egzystującym pod niemieckim terrorem nie podjęto inicjatywy na tak wielką skalę. W Archiwum Ringelbluma znajduje się dokumentacja dotycząca także innych skupisk, dlatego z jego kart wyłania się panoramiczny obraz losu Żydów w czasie Zagłady. Zespołowa praca, dokumentująca krok po kroku Zagładę, stanowi świadectwo ówczesnego zwycięstwa nad śmiercią.

W sierpniu 1942 – w czasie wywózek do Treblinki – i w końcu lutego 1943 – w ostatniej chwili przed zbliżającym się powstaniem w getcie – zakopano Archiwum Ringelbluma w piwnicach domu Nowolipki 68 (obecnie 28). 18 września 1946 wydobyto dziesięć metalowych skrzyń, 1 grudnia 1950 zostały odkopane dwie bańki po mleku. Części trzeciej nie udało się odnaleźć.

Archiwum Ringelbluma w 1999 roku zostało wpisane przez UNESCO na Listę „Pamięć Świata“ – najważniejszych dokumentów, jakie przechowała ludzkość. Jednak mimo licznych zabiegów do dziś nie uhonorowano miejsca odnalezienia archiwum. Popieramy wszelkie starania na rzecz postawienia tablicy upamiętniającej, która pozwoliłaby przywrócić zbiorowej świadomości to wyjątkowe miejsce triumfu woli i godności człowieka.

Dom Spotkań z Historią, instytucji kultury m.st. Warszawy oraz koalicja środowiskowa na rzecz upamiętnienia miejsca odnalezienia Archiwum Ringelbluma.

 

  źródło: http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,8777715,Bedzie_pomnik_w_miejscu_ukrycia_slynnego_archiwum.html

             http://www.dsh.waw.pl/pl/0_744

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl