Drukuj  

Warsztaty dla nauczycieli w Katowicach


Warsztaty dla nauczycieli w Katowicach

06.10.2010 09:25:47


 
2 października 2010 r. w Katowicach kilkudziesięciu nauczycieli uczestniczyło w  warsztatach pt. Źródła do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich w praktyce szkolnej.


Warsztaty dla edukatorów i nauczycieli historii, jęz. polskiego, etyki i WOS w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
Źródła do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich w praktyce szkolnej
Katowice 2 października 2010
 

W ubiegłą sobotę 2 października odbyły się w Katowicach kolejne już warsztaty zorganizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodekiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach. Kilkudziesięciu nauczycieli historii, jęz. polskiego, filozofii, etyki i wiedzy o społeczeństwie uczestniczyło w wykładach, ćwiczeniach warsztatowych oraz dyskusji dotyczących wykorzystania w praktyce szkolnej publikacji pt. "Źródła do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich" oraz sposób ich wykorzystania w procesie dydaktycznym i realizowanej podstawie programowej. Wiesława Młynarczyk i Robert Szuchta w trakcie wykładu, ćwiczeń oraz dyskusji zaprezentowali uczestnikom publikacje oraz narzędzia metodyczne oraz przykłady ćwiczeń opartych o zawarte w książce teksty źródeł historycznych i literackich. Na zakończenie odbyła się ożywiona dyskusja podczas której uczestnicy zgłaszali swoje obserwacje oraz pomysły pracy z 'Wyborem źródeł'.

Uczestnicy warsztatów otrzymali bezpłatne komplety publikacji z przeznaczeniem dla szkolnych księgozbiorów dydatkycznych. 

Dziękujemy p. Annie Czarlińskiej-Wężyk, kierownikowi Pracowni Edukacji Zawodowej i Międzykulturowej, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach za pomoc i zaangażowanie w organizację warsztatów.

o warsztatach na stronie WOM Katowice >>>

 

 


Warsztaty zralizowano dzięki dotacji:

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl