Drukuj  

S. Buryła - recenzja - Żydzi w powstańczej Warszawie


S. Buryła - recenzja - Żydzi w powstańczej Warszawie

21.04.2010 06:21:12W kwietniowym numerze Więzi 4 (618)/2010 ukazała się recenzja pióra Sławomira Buryły pt. 'Żydowscy Kolumbowie' z książki Żydzi w powstańczej Warszawie B. Engelking i D. Libionki
 


'Żydowscy Kolumbowie'

Nie trzeba mieć wykształcenia historycznego, by docenić pracę, jaką wykonali Barbara Engelking i Dariusz Libionka przygotowując to monumentalne opracowanie. Oprócz ma-teriałów wspomnieniowych i pamiętnikarskich (tych najnowszych i tych sprzed kilku-dziesięciu lat) badacze sięgają po dokumenty zgromadzone między innymi w archiwach Żydowskiego Instytutu Historycznego, Yad Vashem, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego oraz relacje znajdujące się w Instytucie Pamięci Narodowej. Przedzierając się przez stosy zapisków rekonstruują niejedną biografię, dopowiadają fakty nieznane, przeprowadzają prywatne śledztwa tropiąc życiorysy ludzi, którzy wtedy znaleźli się w stolicy przenikniętej ideą buntu i pragnieniem zemsty. Należy podziwiać erudycję i maestrię, z jaką autorzy poruszają się w gąszczu skru-pulatnie zebranych materiałów.

 

więcej ...


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl