Drukuj  

Zapis seminarium: maj 2009


Zapis seminarium: maj 2009

29.05.2009 06:22:3328 maja o godz. 10.00 - Katarzyna Madoń-Mitzner i Piotr Filipkowski wygłosili referat pt. Mauthausen Survivors Documentation Project – relacje polskie, wątki żydowskie - prezentujemy zapis audio z referatu i dyskusji oraz relacje fotograficzną


 

relacja audio i foto   

28 maja 2009
Katarzyna Madoń-Mitzner i Piotr Filipkowski
Mauthausen Survivors Documentation Project – relacje polskie, wątki żydowskie

Mauthausen Survivors Documentation Project (MSDP) był największym projektem dokumentacyjnym oral history poświęconym ocalonym z jednego obozu koncentracyjnego – Mauthausen. W latach 2002-03 w Europie, Stanach Zjednoczonych i Izraelu nagrano ponad 850 relacji biograficznych byłych więźniów. W Polsce projekt realizowany był przez Ośrodek KARTA – jego efektem jest zbiór 164 nagrań audio i video.
Narratorami są więźniowie polscy – z jednym wyjątkiem nie ma wśród nich Żydów. Jednak Żydzi i stosunki polsko-żydowskie są powracającym tematem wielu tych opowieści. Wśród tych przywołań szczególny charakter mają te, które próbują uchwycić doświadczenie świadkowania Zagładzie. Chcemy wydobyć kilka takich obrazów i na ich przykładzie porozmawiać o możliwościach (i ograniczeniach) historii mówionej – także jako źródła do badań na Zagładą Żydów. W trakcie spotkania będziemy prezentować fragmenty nagrań.

Katarzyna Madoń-Mitzner – współzałożycielka KARTY, wieloletni redaktor kwartalnika historycznego „Karta”, a następnie koordynator programu Historia Mówiona. Obecnie jest zastępcą dyrektora do spraw merytorycznych Domu Spotkań z Historią i kieruje Archiwum Historii Mówionej (zbiór ponad 2500 relacji dźwiękowych). Prowadziła projekty dokumentacyjne oral history, od ponad 20 lat nagrywa relacje świadków historii. Przygotowuje do druku wybór relacji b. więźniów Mauthausen.

Piotr Filipkowski ukończył Szkołę Nauk Społecznych przy IFiS PAN, w 2008 obronił doktorat pt. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie historii życia. Analiza narracji biograficznych. Od 2002 pracuje w Ośrodku KARTA, obecnie koordynuje program Historia Mówiona. Uczestniczył w kilku międzynarodowych projektach dokumentacyjno-badawczych oral history, nagrywa i analizuje relacje biograficzne, prowadzi warsztaty na ten temat. Główne zainteresowania badawcze: pamięć autobiograficzna a pamięć/narracja historyczna, grupy pamięci, narracyjne reprezentacje doświadczeń traumatycznych

 

relacja audio i foto   


 

Najbliższe seminaria naukowe Centrum:

  • 18 czerwca 2009 - Zofia Woycicka, Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów zagłady i koncentracyjnych 1944-1950;
  • lipiec-wrzesień - przerwa wakacyjna;
  • 29 października 2009 - Agnieszka Haska, Mencik Fuks, Małgosia Kornblum i inni. Obraz Zagłady w powieściach dla młodzieży

 

Archiwum seminariów i relacje audio

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl