Drukuj  

Zapis seminarium: kwiecień 2009


Zapis seminarium: kwiecień 2009

30.04.2009 07:17:5630 kwietnia o godz. 10.00 - Jan Grabowski wygłosił referat nt. Niemiecka propaganda antyżydowska skierowana do Polaków, 1939-1945. Filmy, plakaty, wystawy - prezentujemy zapis audio z referatu i dyskusji oraz relacje fotograficzną


 

relacja audio i foto   

30 kwietnia 2009
Jan Grabowski
Niemiecka propaganda antyżydowska skierowana do Polaków, 1939-1945. Filmy, plakaty, wystawy

Dotychczasowe badania propagandy niemieckiej skierowanej do Polaków (tzw. Polenpropaganda) dotyczyły prawie wyłącznie gazet oraz książek. Propaganda “wizualna” nie doczekała się w literaturze więcej niż kilku zdawkowych wzmianek. Do “wizualnej” propagandy zaliczyć można kroniki filmowe, plakaty oraz wystawy wędrowne (tzw. Wanderschaue), którym władze niemieckie przypisywały szczególną wagę w informowaniu szerokich mas niechętnie sięgających po słowo pisane. Wyklad oparty jest o nieznane lub malo znane materialy ikonograficzne oraz filmowe z polskich i niemieckich archiwow.

Jan Grabowski - Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim (1986). Doktorat (1994) obronił na wydziale historii Université de Montréal. Od 1994 roku pracuje na wydziale historii Université d’Ottawa. Zainteresowania badawcze: kwestia pomocy i ratowania Żydów, niemiecki i polski system sądowniczy na terenach okupowanej Polski, stosunki polsko-żydowskie w okupowanej Warszawie. Ostatnio opublikował “Dzienniki” Franciszka Wyszyńskiego, 1941-1944 , Oficyna Wydawnicza Mówią Wieki, Warszawa, 2007. (wspólnie z Zbigniew R. Grabowski)
"Ja tego Żyda znam!" Szantażowanie Żydów w Warszawie, 1939-1943, ("I know this Jew!" Blackmailing the Jews in Warsaw, 1939-1943) IFiS PAN, (Institute of Sociology and Philosophy, Polish Academy of Sciences), Warsaw, 2004 , 137p. (French translation to be published in 2007)

relacja audio i foto   


 

Najbliższe seminaria naukowe Centrum:

  • 28 maja 2009 - Katarzyna Madoń-Mitzner, Piotr Filipkowski, Mauthausen Survivors Documentation Project – relacje polskie, wątki żydowskie
  • 18 czerwca 2009 - Agnieszka Haska, Mencik Fuks, Małgosia Kornblum i inni. Obraz Zagłady w powieściach dla młodzieży

 

Archiwum seminariów i relacje audio

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl