Drukuj  

Zagłada Żydów. Studia i Materiały


Zagłada Żydów. Studia i Materiały

28.01.2009 17:21:56



Już w najbliższy czwartek 29 stycznia trafi do sprzedaży najnowszy numer rocznika naukowego Centrum pt. Zagłada Żydów. Studia i Materiały podejmujący temat związany z pomocą udzielaną Żydom na okupowanych ziemiach polskich.


Zagłada Żydów. Studia i Materiały
Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
nr 4; R. 2008

Czwarty numer rocznika naukowego Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN podejmuje temat związany z pomocą udzielaną Żydom na okupowanych ziemiach polskich.

Od kilku lat powraca on w dyskursie naukowym i publicystycznym, jak również w rozmaitych projektach realizowanych np. przez Instytut Pamięci Narodowej. Niestety ujmowany jest nierzadko w sposób nadmiernie uproszczony i zinstrumentalizowany. Zaproszeni do udziału w tym tomie autorzy, reprezentują różne dziedziny nauk społecznych i rozmaite podejścia badawcze. Oddajemy do rąk czytelnika niezwykle ciekawy i zróżnicowany materiał, będący z pewnością doskonałym punktem wyjścia dla próby zrozumienia roli i postawy Polaków wobec Zagłady.

 

 

W numerze:

 • Jacek LeociakOd Redakcji. Dyskurs o pomocy i pomaganiu
Studia:

 

 • Dariusz LibionkaPolskie piśmiennictwo na temat zorganizowanej i indywidualnej pomocy Żydom (1945-2008)
 • Jan GrabowskiRatowanie Żydów za pieniądze – przemysł pomocy
 • Grzegorz BerendtCena życia ─ ekonomiczne uwarunkowania egzystencji Żydów po "aryjskiej stronie"
 • Barbara Engelking"... jest norma, jest zgoda i jest trochę honoru...” 
  Relacja ratujących z ukrywanymi na przykładzie dziennika Feli Fischbein
 • Joanna Tokarska-BakirSprawiedliwi niesprawiedliwi, niesprawiedliwi sprawiedliwi

 

   powiększ   

kup artykuły on-line 

 

serwis internetowy pisma 

 

 

 

 

 

Konteksty 

 • Marnix CroesZagłada Żydów w Holandii a odsetek ocalałych
 • Szymon RedlichMoralność i rzeczywistość: metropolita Andriej Szeptycki i Żydzi w czasach Holocaustu i II wojny światowej
Sylwetki
 • Joanna Nalewajko-Kulikov, Trzy kolory: szary. Szkic do portretu Bernarda Marka

Materiały

 • Alina Skibińska, Dariusz Libionka, "Przysięgam walczyć o wolną i potężną Polskę, wykonywać rozkazy przełożonych, tak mi dopomóż Bóg”. Żydzi w AK. Epizod z Ostrowca Świętokrzyskiego. 
 • Nie chcę się ludziom na śmiech się pokazać, że Żydów u siebie chowałem...Sprawa Zdzisława i Haliny Krzyczkowskich [opracowanie i wstęp Jacek Leociak]
 • Wokół korespondencji Henryka Wolińskiego z Adolfem Bermanem [opracowanie i wstęp Dariusz Libionka]
 • "Znałam tylko jedną żydóweczkę ukrywającą się…” Sprawa Zofii i Mariana Chominów. [opracowanie i wstęp Agnieszka Haska] 
 • Paweł Dobrosielski, Opowiadanie Marka Hłaski „Szukając gwiazd” jako parabola Holokaustu i mityczne „wydarzenie początkowe” w twórczości pisarza.
 • Marek Hłasko, Szukając gwiazd

Z warsztatów badawczych 

 • Dagmara Swatłek, Dla płaszcza, walizki i jabłka. Zbrodnie na Żydach ukrywających się we wsiach Falkowa, Wieniec i Janowice w świetle powojennych dokumentów procesowych
 • Urszula Grabowska, Mariawici i Żydzi – rzecz o pomocy 
 • Iwona Kurz, „Ten obraz jest trochę straszliwy”. Historia pewnego filmu, czyli naród polski twarzą w twarz z Żydem
 • Sebastian Piątkowski, Oprawcy, prześladowcy, ratownicy. Problematyka zagłady w aktach radomskiej ekspozytury 
 • Agnieszka Podpora, „Arbeit macht frei” – kilka uwag o genezie i podłożu ideowym hasła na podstawie książki Wolfganga Brücknera Arbeit macht frei: Herkunft und Hintergrund der KZ –Devise

Punkty widzenia 

 • Tomasz Łubieński, Zasłyszane na prowincji
 • Michał Bilewicz, Nie tylko o „Strachu”. Psychologia potocznego rozumienia historii
 • Aleksandra Ubertowska, „Zobaczyć Gorgonę” (o książce Giorgio Agambena)

Wywiady

 • O pomocy, o ratowaniu Żydów i o badaniu Zagłady – z profesor Nechamą Tec rozmawia Małgorzata Melchior

In memoriam

 • Sine ira et studio...Wspomnienie o Krystynie Kersten [Bożena Szaynok]

Recenzje

 • A. Ubertowska, Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu [Sławomir Buryła] 
 • Andrzej Wrzyszcz, Okupacyjne Sądownictwo Niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie [Janek Grabowski]
 • Doris Tausendfreund, Erzwungener Verrat. Jüdische “Greifer” im Dienst der Gestapo, 1943-1945 [Janek Grabowski]
 • Ad van Liempt, Hitler's Bounty Hunters. The Betrayal of the Jews [Janek Grabowski]
 • Bogusław Kopka Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa [Marta Cobel – Tokarska]
 • Przyczynek do historii PPR. Na marginesie książki Piotra Huberta Gontarczyka, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy. [Grzegorz Motyka]
 • Joanna Beata Michlic, Poland’s threatening other. The image of the Jew from 1880 to the present [Andrzej Żbikowski]

Varia

 • Michał Horoszewicz, Dreyfussowie w Auschwitz

OMÓWIENIA

 • Ukraina [Igor Szczupak ]
 • Izrael [Witold Mędykowski]

Curiosa

 • Marta Cobel-Tokarska, Bo „Żydzi nas atakują”...Tournée Jerzego Roberta Nowaka z wykładami potępiającymi „antykatolicką i antypolską książkę” Grossa.

 serwis internetowy pisma 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl