Drukuj  

POLECAMY: Czasami trudno sie bronić


POLECAMY: Czasami trudno sie bronić

28.01.2009 17:06:31Polecamy Państwa uwadze opublikowaną w grudniu 2008 r. pracę magisterską Grzegorza Kołacza powstałą na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. Marcina Kuli pt. Czasami trudno sie bronić. Uwarunkowania postaw Żydów podczas okupacji


Czasami trudno sie bronić.
Uwarunkowania postaw Żydów podczas okupacji
Grzegorz Kołacz

 

Wydawca: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Data wydania: grudzień 2008
ISBN: 978-83-6140-863-5
Liczba stron: 226
Format: 14,5 x 20,5 cm
Rodzaj oprawy: miękka 

   powiększ

Książka jest edycją pracy magisterskiej autora przygotowanej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Marcina Kuli.

Stereotyp to zjawisko o dwoistym charakterze. Z jednej strony wszyscy posługujemy się nimi pomagając sobie rozpoznawać świat i nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ani nagannego. Z drugiej strony stereotypy bywają jednak groźne gdyż fałszują rzeczywistość. Częściej uogólniają cechy uznawane za negatywne niż pozytywne. Książka jest próba konfrontacji stereotypów o postawach Żydów wobec wojny i Zagłady z faktycznymi uwarunkowaniami tych postaw

"Czy, z jednej strony, owo zbiorowe złe samopoczucie w sprawie dopuszczenia do bezprzykładnego zbiorowego mordu, a z drugiej pytanie "Dlaczego dali się wymordować?", ma sens? Ma o tyle, że ludzie zawsze będą sobie zadawać pytanie, czy mozna było zapobiec nieszczęściu. ma też o tyle, że (zwłaszcza nauczyciel akademicki musi to potwierdzić!) nie ma głupich pytań, bywają jedynie głupie odpowiedzi. Książka Grzegorza Kołacza jest próbą mądrej odpowiedzi na to trudne pytanie. Jest też próbą pokazania, że wyrzuty sumienia mordowanej społeczności i jej potomków nie są zasadne.
Autor analizuje straszne zjawisko jak zjawisko. Nie ocenia zachowania społeczności, którą spotkał kataklizm. Jako przykład badawczego podejścia, praca Grzegorza Kołacza powinna wzbudzić zainteresowanie również tych historyków, którzy pracują nad tym zagadnieniem. Celem autora nie jest ani oskarżenie kogokolwiek, ani też walka o zaspokojenie narodowej dumy. Nie realizuje on żadnej "polityki historycznej". Tropi natomiast czynniki, które miały wpływ na rozpatrywane zjawisko, a były zależne nie tylko od woli ludzi w nim uczestniczących. To książka, która zbliża się do socjologii historycznej, w której ramach przede wszystkim warto- moim zdaniem- uprawiać historię.

Autor nie wdaje się nawet w intencjonalną walkę ze stereotypami, choć faktycznie je obala."

ze wstępu prof. Marcina Kuli


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl