Drukuj  

Zapis seminarium - październik 2008


Zapis seminarium - październik 2008

10.11.2008 17:13:3730 października o godz. 10.00 Tadeusz Epstein wygłosił referat nt. Nieznane dokumenty Archiwum Ringelbluma - prezentujemy zapis audio z referatu i dyskusji oraz relacje fotograficzną


relacja audio

30 października 2008
Tadeusz Epstein
Nieznane dokumenty z Archiwum Ringelbluma

 

Ponad 95% znanych nam dokumentów wytworzonych i zebranych przez zespół badawczy dr Emanuela Ringelbluma (Oneg Szabat) w getcie warszawskim w l. 1940-1943, następnie ocalonych z pożogi wojennej, znajduje się obecnie w zbiorach Archiwum Ringelbuma (ARG) w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie (AŻIH). Na pozostałe kilka procent składa się zbiór rękopisów (43 dokumenty) przekazanych w 1995 r. przez AŻIH do kolekcji Yad Vashem w Jerozolimie, kilkadziesiąt dokumentów zaginionych z ARG oraz ponad 130 dokumentów, które przechowywane są w dwóch zbiorach publicznych. Pierwsza, niewielka kolekcja (kilka dokumentów) w zespole Delegatury Rządu RP na Kraj w Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), druga w zbiorze Hersza Wassera (Wasser Collection - HWC) w Żydowskim Instytucie Naukowym (YIVO – Institute for Jewish Research) w Nowym Jorku. Lepsze rozpoznanie archiwaliów z AAN i YIVO umożliwiło dopiero ukończenie AŻIH prac nad nowym inwentarzem ARG w l. 2001-2003. Dokumenty zachowane w archiwum Delegatury Rządu RP na Kraj zostały przekazane na „stronę aryjską” jeszcze przez zakopaniem kolekcji Oneg Szabat. Natomiast materiały z HWC pochodzą z pierwszej części Archiwum Ringelbluma wykopanej w 1946 r. Obie kolekcje - mimo swojej niewielkiej objętości - mają kapitalne znaczenie dla całości ARG, gdyż zawierają także dokumenty, których brakuje w AŻIH. Pod tym względem szczególnie wartościowa jest HWC, którą można podzielić na cztery grupy archiwaliów: a) do pierwszej zaliczono dokumenty, pochodzące ze zbiorów Oneg Szabat, których analogiczne egzemplarze (odpisy) znajdują się w AŻIH (56 dokumentów); b) do drugiej, dokumenty, pochodzące ze zbiorów Oneg Szabat, których inne warianty (odpisy) zachowane są w AŻIH (9 dokumentów); c) do trzeciej dokumenty, pochodzące ze zbiorów Oneg Szabat, ale nie ma ich odpowiedników w AŻIH (62 dokumentów); d) do czwartej dokumenty nie związane z ARG (114 dokumentów) (zob. aneks).Ringelblum 
 

dr hab.Tadeusz Epstein – pracownik naukowy Instytutu Historii PAN w Warszawie, zajmuje się historią Polski XIX i XX w., także współpracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego i Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie (USHMM), od 1996 r. bierze udział w porządkowaniu zbiorów archiwalnych w Archiwum ŻIH, m.in. autor nowego inwentarza Archiwum Ringelbluma.


 Najbliższe seminaria naukowe Centrum:

  • 27 listopada 2008 - Marta Cobel-Tokarska, O przestrzeni żydowskich kryjówek
  • 11 grudnia 2008 - Radosław Ignatiew, Odpowiedzialność karna z Dekretu z dnia 31.08.1944 r. (tzw. dekret sierpniowy)za popełnienie zbrodni zabójstw obywateli polskich narodowości żydowskiej w czasie II wojny światowej. Historia i teraźniejszośc

     


    Archiwum seminariów i relacje audio >>>

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl