Drukuj  

Zapis seminarium: kwiecień 2010


Zapis seminarium: kwiecień 2010

22.04.2010 10:43:3822 kwietnia 2010 - Marta Janczewska wygłosiła referat pt. Dyskurs na temat śmierci w Gazecie Żydowskiej oraz w polskojęzycznej prasie podziemnej getta warszawskiego. Prezentujemy zapis audio referatu i dyskusji oraz galerię FOTO

 


relacja audio i foto   

22 kwietnia 2010
Marta Janczewska

Dyskurs dotyczący śmierci w polskojęzycznej prasie żydowskiej 1939– 1942 (na przykładzie Gazety Żydowskiej i konspiracyjnej prasy żydowskiej warszawskiego getta)


Dyskurs prasowy poddany zostanie analizie na dwóch przykładach: z jednej strony na przykładzie Gazety Żydowskiej (która, choć wydawana w Krakowie, w znacznej części powstawała za sprawą warszawskich korespondentów i dotyczyła warszawskiego getta), z drugiej strony w polskojęzycznej prasie żydowskiej, wydawanej konspiracyjnie w warszawskim getcie. Głównym zagadnieniem staną się sposoby informowania o śmierci i komentowania jej (śmierć głodowa, samobójstwa, a także – w prasie konspiracyjnej – śmierć w obozach zagłady) przez dyskurs prasowy.

Marta Janczewska – pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, współpracowniczka Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS oraz Zakładu Literatury Holocaustu IBL PAN, publikowała w Tekstach Drugich, Zagładzie Żydów, Kulturze i Społeczeństwie, Midraszu oraz w książkach zbiorowych.

 

 

 relacja audio i foto     Najbliższe seminaria naukowe Centrum:

  • 27 maja 2010 - Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • 24 czerwca 2010 - Paweł Dobrosielski, Bohater bez niewinności – doświadczenie Zagłady w literaturze nie-holokaustowej

 

Archiwum seminariów i relacje audio


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl