Drukuj  

PUBLIKACJE - Znowu mieliśmy iluzję, że żyjemy ...


powiększ   
kup wersję drukowaną >>>  

    

Znowu mieliśmy iluzję, że żyjemy …
Dzienniki i pamiętniki z Galicji Wschodniej
Binder Elza (Eliszewa), Urman Jerzy Feliks, Strassler Szymon, Wagner Rózia
oprac. Aleksandra Bańkowska
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów
Warszawa 2022
ISBN: 978-83-63444-86-0
ISBN eBook: 978-83-63444-87-7 

  

W czterech dziennikach i pamiętnikach publikowanych w tym tomie czytelnik znajdzie zapisy różnych doświadczeń Żydów w dystrykcie Galicja Generalnego Gubernatorstwa.

Autorami są ludzie młodzi i bardzo młodzi: gdy wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, Rózi a Wagner miała 26 lat, Elza Binder i Szymon Strassler po 21, a Jerzy Urman – 9. Autorzy byli świadkami i ofiarami pogromów, żyli w żałobie po stracie bliskich w pierwszych masowych egzekucjach, walczyli o przetrwanie w gettach i kryjówkach.

Historia Zagłady w Galicji Wschodniej to ciąg wydarzeń, w którym niemal nie występują okresy względnego spokoju i stabilizacji, jakie można zaobserwować w pozostałych dystryktach Generalnego Gubernatorstwa. „Znowu mieliśmy iluzję, że żyjemy” – napisała Rózia Wagner w odniesieniu do okresu po deportacji 15 tysięcy Żydów lwowskich do Bełżca w marcu 1942 r. Jej rodzina ocalała i posiadała odpowiednie dokumenty zatrudnienia, była więc w dobrej sytuacji. Rózia miała jednak głębokie i uzasadnione przekonanie, że to potrwa tylko chwilę. Jej rodzina nie żyje naprawdę – ma iluzję, że żyje, bo każdy dzień może przynieść kolejną selekcję, deportację czy egzekucję. O każdym z autorów i bohaterów prezentowanych tekstów można powiedzieć to samo: żył(a) cały czas na wulkanie, który co chwila wybuchał, pochłaniając kolejne ofiary. Przerwy między kolejnymi wybuchami miały posmak nieprawdziwości, złudzenia, tymczasowości.
 

 

 SPIS TREŚCI

  Wstęp
  Nota edytorska

  I. Elza (Eliszewa) Binder
  Wprowadzenie do dziennika Elzy (Eliszewy) Binder
  Dziennik Elzy (Eliszewy) Binder

  II. Jerzy Feliks Urman
  Wprowadzenie do dziennika Jerzego Feliksa Urmana
  Dziennik Jerzego Feliksa Urmana

  III. Szymon Strassler
  Wprowadzenie do pamiętnika Szymona Strasslera
  Pamiętnik Szymona Strasslera

  IV. Rózia Wagner
  Wprowadzenie do pamiętnika Rózi Wagner
  Pamiętnik Rózi WagnerPraca naukowa finansowana w ramach programu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki„ w latach w latach 2018–2021, nr projektu 11H 18 0357 86,
kwota finansowania 591 676,00 PLN

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl