Drukuj  

2014 - Rok Jana Karskiego


6 grudnia 2013 roku Sejm RP uchwalił 2014 rok Rokiem Jana Karskiego. W 2014 roku przypada 100. rocznica urodzin Jana Karskiego – emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, autora raportów z okupowanej Polski, kawalera Orderu Orła Białego oraz honorowego obywatela Izraela.

Zainspirowani tym faktem rozpoczynamy dyskusję. W tym miejscu publikować będziemy artykuły i materiały związane z obchodami, misją i osobą Karskiego a także (na co liczymy) toczącą się wokół debatą. Zapraszamy do udziału w debacie i nadsyłania propozycji tekstów czy głosów do publikacji. Zachęcamy do analizy enuncjacji prasowych, książek, filmów i wydarzeń publicznych. Zapraszamy do publicznej dyskusji o granicach posługiwania się dorobkiem Karskiego, opisywania jego postawy i roli, oraz ich używania w kreowaniu polityki historycznej. Zapraszamy do nadsyłania tekstów polemicznych, publicystycznych i naukowych.
 


Upamiętnianie Polaków Niosących Pomoc
Jan Grabowski  ...

Od pewnego czasu mnożą się inicjatywy mające na celu dalsze wyeksponowanie i podkreślenie wojennych zasług narodu polskiego w akcji ratowania Żydów. Rzecznicy upamiętniania, piętnując rzekomą indyferencję i niepamięć dzisiejszych Polaków w odniesieniu do bohaterstwa przodków, ponawiają apele o jak najczęstsze upamiętnianie Sprawiedliwych, o dedykowanie im takich czy innych fragmentów przestrzeni publicznej. Jest to o tyle niefortunne, że wśród ludzi mniej obeznanych z tematyką stosunków polsko-żydowskich podczas wojny (a takich w końcu jest zdecydowana większość), może powstać niczym nieuzasadnione przekonanie, że pomaganie Żydom było czymś naturalnym, a że na ginących Żydów większość „aryjskich” współobywateli patrzyła choćby z sympatią. Nic bardziej błędnego - o czym za chwilę..

więcej


Jan Karski – porozmawiajmy poważnie
Mówi Adam Puławski, historyk
 

Adam Leszczyński: Czy Alianci dużo wiedzieli o Zagładzie?

Adam Puławski: Oczywiście, że wiedzieli! To mit, że nie wiedzieli. Informacje o Zagładzie spływały do Londynu od momentu, kiedy się zaczęła - a zaczęła się po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej 22 czerwca 1941 r., półtora roku przed misją Jana Karskiego do Londynu ...

więcej  


 


Komentarzy: 7

Rozwiń wszystkie

dziękuję za zamieszczenie wywiadu21.01.2014 08:15:50
~Adam Puławski
Dziwna to rozmowa/wywiad w kontekście Roku Karskiego. Czy z niej ma wynikać, że należy: 1.15.02.2014 15:46:24
pomniejszać zaangażowanie, poczucie osobistej odpowiedzialności i empatię, i poczucie, że móg...
~Eugeniusz Smolar
GŁOS W SPRAWIE TEKSTU JANA GRABOWSKIEGO: Niem ma aż takiej wiedzy historycznej, ale wiem z31.03.2014 13:51:21
mojego życia, że nikt w mojej robotniczej skądinąd dzielnicy Fabryczna nie krył się, z tym, ...
~glews
GŁOS W SPRAWIE TEKSTU JANA GRABOWSKIEGO: Ważny tekst, wart namysłu i szerszego rozwinięcia.31.03.2014 21:58:44
Może sarkastyczny ton przesłania wagę przesłania, a może i wyostrza. Muszę pomyśleć, bo tru...
~Stanisław Obirek
Odpowiedź na polemikę Eugeniusza Smolara dot. wywiadu z Adamem Puławskim: Dziwna trochę ta01.04.2014 09:21:41
polemika, ja świadomie chciałem wykazać, że znaczenie Jana Karskiego w kontekście informowania...
~Adam Puławski
GŁOS W SPRAWIE TEKSTU JANA GRABOWSKIEGO: Uważam, że w kontekście tego co działo się na02.04.2014 22:58:53
ziemiach polskich w czasie wojny, to naprawdę była odwaga. Po raz pierwszy dowiedziałam się o i...
~50+
Przypominam sobie niedawną rozmowę - chyba z historykiem IPN, który w telewizji publicznej03.04.2014 10:26:53
mówił, że po wojnie Polacy nie chcieli przyznawać się do pomocy Żydom, bo większość z nich...
~krzyprzy

Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl