Drukuj  

Wybór źródeł dla szkół i nauczycieli


Promocyjne komplety Wyboru źródeł dla szkół i nauczycieli

 

Dzięki wsparciu finansowemu  Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów - wydawca Wyboru źródeł do nauczania o zagłądzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich przygotowało specjalną ofertę skierowaną do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz dla nauczycieli:

 

  • SZKOŁA ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna uprawniona jest do zamówienia dla swojego księgosbioru dydaktycznego jednego bezpłatego kompletu składającego się z Wyboru źródeł oraz podręcznika metodycznego Ćwiczenia ze źródłami + CD-ROM z pełną zawartością Wyboru. Zamawiający pokrywa jedynie koszty przesyłki

zamówienie szkoły

 

  • NAUCZYCIEL uprawniony jest do zamówienia  jednego promocyjnego kompletu w cenie 40 PLN + koszty przesyłki (cena katalogowa 78 PLN)

zamówienie nauczyciela

 

Zamówienia realizowane będą wyłącznie na podstawie przesłanych (pocztą, faxem lub za pośrednictwem e-mail) formularzy zamówienia opatrzonych pieczęcią szkoły oraz zgodnie z zadeklarowaną formą płatności.

Ilość egzemplarzy promocyjnych ograniczona. Zamówienia realizowane będą do wyczerpania zapasów.


Publikacja zralizowana dzięki dotacji:


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl