Drukuj  

Projekty wydawnicze


Centrum Badań nad Zagłądą Żydów wspólnie ze Stowarzyszenie realizuje szereg projektów wydawniczych:

  • corocznie przygotowywane są kolejne edycje pisma Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Dotychczas opublikowane zostało 8 roczników w latach 2005-2012. Kolejne numery mają układ problemowy. 2005: stosunki polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej;
    2006: kolaboracja i współpraca z okupantem niemieckim (zarówno Polaków jak i Żydów), wraz ze skomplikowanym problemem powojennych rozliczeń; 2007: Zagłada oraz stosunki polsko-żydowskie na prowincji, ze szczególnym uwzględnieniem małych miejscowości oraz tworzonych tam gett; 2008: pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich.; 2009 - kościół katolicki wobec Zagłady; 2010 - kicz i nadużycia w opisie Zagłady; 2011 - polska konspiracja wobec Żydów i ich Zagłady; 2012 - tematy skupione wokół rocznicy Akcji Reinhardt; 2013 - tematy wokół źródeł do badań Zagłady; 2014; 2016; 2016
     
  • W roku 2008 po raz pierwszy ukazała się edycja anglojęzyczna pt. Holocaust Studies and Materials zawierająca wybrane artykuły publikowane w edycji polskiej. Kolejna educja ukazała się jesienią roku 2010, następna w roku 2013. Najbliższa edycja planowana jest na rok 201

Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl