Drukuj  

18. numer rocznika 'Zagłada Żydów. Studia i Materiały'


18. numer rocznika 'Zagłada Żydów. Studia i Materiały'

11.03.2023 14:39:27


  
Prezentujemy kolejny numer rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" w formule ONLINE FIRST - Open Acces. Tematem przewodnim nowego tomu czasopisma „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” jest szeroko pojęta problematyka ucieczek przed Zagładą.
 


Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 17/2021

Zagłada Żydów. Studia i Materiały
pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów
nr. 18 R. 2022
ISSN: 1895-247X eISSN: 2657-3571 DOI:10.32927
Owtarty dostęp: www.zagladazydow.pl
 

Z pewnym opóźnieniem spowodowanym trudnościami okołocovidowymi możemy zapowiedzieć, że w najbliższych tygodniach ukaże się w formule ONLINE FIRST - w otwartym dostępie numer naszego rocznika na rok 2022 . Jest on poświęcony szeroko pojętej problematyce ucieczek przed Zagładą. Haniebny atak rządzonej przez Władimira Putina Rosji na Ukrainę i jej mieszkańców uczynił tę kwestę dramatycznie aktualną. Od początku wojny rozpoczętej 24 lutego 2022 r. granice Polski przekraczały setki tysięcy uchodźców z terenów okupowanych i zagrożonych przez bezprecedensowy w XXI w. w Europie terror ze strony agresorów. Byli to prawie wyłącznie cywile, z przewagą kobiet i dzieci. Ogólna ich liczba przekroczyła 8 mln, z czego ponad 6 mln opuściło Polskę. W przeciwieństwie do mieszkańców państw Bliskiego Wschodu i Afryki próbujących, o czym pisaliśmy w zeszłym roku, przedostać się do Europy z Białorusi, którym państwo polskie odmawiało i odmawia nadal wstępu na swoje terytorium, utrudniając nawet niesienie pomocy humanitarnej (symbolem jest niesławne ogrodzenie wybudowane wzdłuż granicy), uchodźcy z Ukrainy byli traktowani inaczej. Ogromna skala pomocy, zwłaszcza w pierwszych najbardziej krytycznych tygodniach, była jednak, co należy podkreślić, zasługą przede wszystkim organizacji pozarządowych, lokalnych samorządów, oddolnych inicjatyw oraz ludzi dobrej woli.

Wybranie ucieczek jako najważniejszej tematyki tomu zostało podyktowane nie bieżącym kontekstem (agresji rosyjskiej nie mogliśmy przewidzieć, projektując ten numer), lecz wagą tego zagadnienia, prowokującego do stawiania rozmaitych pytań badawczych. Dotyczą one na przykład sposobów i możliwości szacowania ogólnej liczby uciekinierów z gett i szans ich przetrwania. Kwestii tej dotyczył w dużej mierze przygotowany przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów projekt Dalej jest noc, będący próbą analizy tego zjawiska w odniesieniu do wybranych przedwojennych powiatów/okupacyjnych niemieckich starostw. Zastosowane metody badawcze i osiągnięte wyniki nie stały się niestety, z różnych powodów, przedmiotem spokojnej, rzeczowej i pogłębionej refleksji zarówno w niewielkim środowisku badaczy Zagłady, jak i naszych krytyków. Mając nadzieję na objęcie badaniami kolejnych obszarów Generalnego Gubernatorstwa i przedwojennych województw wschodnich, podkreślamy, że dotychczasowy ich zakres nie daje wystarczających podstaw do formułowania w odpowiedzialny sposób ogólnych tez w tej materii..

 

W numerze działy:                                                                                               
 • Studia
 • Z warsztatów badawczych
 • Materiały
 • Punkty Widzenia
 • Małe Formy
 • Sylwetki świadków Zaglady
 • Upamiętnienia Zagłady
 • Omówienia, recenzje, przeglądy

A w nich między innymi:

 • Barbara Engelking o ukrywaniu sie w Warszawie
 • Franziska Bruder o ucieczkach z transportów smierci na Białostocczyznie
 • Anna Bikont o mordzie Zydów przez akowców na bagnach koło wsi Podosie
 • Michał Trebacz o spotkaniu Jana Karskiego ze Szmulem Zygielbojmem
 • Dariusz Libionka o eskapadzie i losach Edwarda Rajnfelda
 • Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz o problemach z tożsamością członków Gwardii Ludowej
 • Maria Ferenc o Mordechaju Anielewiczu
 • Jakub Muchowski o Rafale Lemkinie
 • Justyna Kowalska-Leder o „Zawołanych po imieniu”

więcej >>>

 

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl