Drukuj  

Pierwsza obszerna recenzja DALEJ JEST NOC


Pierwsza obszerna recenzja DALEJ JEST NOC

16.11.2018 07:29:00


 
Pierwsza obszerna, naukowa recenzja "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybr anych powiatach okupowanej Polski" pióra prof. Jacka Chrobaczyńskiego ukazała się właśnie na łamach "Res Gestae"
 


Osaczeni, samotni, bezbronni... Refleksje po lekturze książki Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, T. I, II, pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, Warszawa 2018  Jacek Chrobaczyński

"Te dziewięć monograficznych ujęć na szczeblu powiatu, to udokumentowany, rzetelny zapis Zagłady w perspektywie mikrohistorii. Ludobójstwo w najbardziej intymnej, bo imiennej formie – sprawców, „pomocników/współsprawców”, ale i świadków. Zapis postaw i zachowań, zróżnicowanego miejsca w systemie okupacyjnym, codzienności nie tylko niemieckiej, w przypadku Żydów zaś – złowieszczej i śmiertelnie niebezpiecznej. Te dziewięć analiz to laboratorium zbrodni i zarazem laboratorium postaw na olbrzymiej próbce społecznej. Laboratorium udokumentowane, rzetelne, ponad polityką i politykierstwem, ideologią, niby nauką."

Recenzja ukazała się na łamach "Res Gestae" (czasopismo utworzono w 2015 i stanowi kontynuację periodyków "Prace historyczne" (1962-1999) oraz "Studia historica" (2000-2013) wydawanych przez przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego

czytaj całość PDF  


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl